Verbouw

Het aanleggen van een warmtepompsysteem in een bestaande woning is een grote verbouwing. Gewone cv-radiatoren moeten namelijk vervangen worden door een systeem voor lage temperatuur verwarming. Om bij lage temperatuur de woning goed te kunnen verwarmen, is warmteverlies uit den boze: goede woningisolatie en een energiezuinig ventilatiesysteem, zoals balansventilatie met warmteterugwinning, zijn noodzakelijk.
Ook het aanleggen van voorzieningen die ervoor zorgen dat de bodem of het grondwater als bron te gebruiken zijn, is ingrijpend.

Voldoende ruimte

De benodigde ruimte voor het plaatsen van een warmtepomp is ongeveer 1 m2. Wanneer echter meer dan 190 liter warm tapwater nodig is, is het plaatsen van een losse boiler noodzakelijk; hier is ook 1 m2 voor nodig. Voor grotere systemen is het soms nodig 1 of meerdere buffervaten te plaatsen. Deze vragen ook 1 m2 ruimte per stuk.

Voldoende capaciteit

Warmtepompen zijn geschikt om over een lange periode heel constant te verwarmen. Het systeem zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige warmte in de hele woning. Constant comfort is ook een voorwaarde: warmtepompen verliezen hun rendement als er vaak snel moet worden warmgestookt. In voorkomende gevallen, springt een extra verwarmings- of warmwaterinstallatie bij ten koste van het hoge rendement. Daarom is het belangrijk een warmtepompsysteem te kiezen dat precies aansluit bij de warmtevraag van de woning of het gebouw.
Vooral bijverwarming op elektriciteit gaat ten koste van het rendement en jaagt de energiekosten op.

Geluid

Vanwege het geluid dat de warmtepomp maakt, is het slim om deze in een afgesloten ruimte te plaatsen, en maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast (zoals flexibele slangaansluitingen).

Naar boven