Er zijn grofweg vier verschillende bronnen van warmte: grondwater, bodem, oppervlaktewater en lucht.  Het soort systeem bepaalt welke bron geschikt is.
Alleen een installateur die zoals Bomar gespecialiseerd is in warmtepompen kan vaststellen welk systeem voor uw situatie geschikt is.
Elektrische warmtepompen gaan minstens zo lang mee als een cv-ketel (25 jaar) en vereisen minder tot geen onderhoud.

Verwarming en / of warm water

De standaard warmtepomp zorgt alleen voor verwarming. Een warmtepompboiler zorgt alleen voor warm water. Een combiwarmtepomp doet beide.
Ook de hybride warmtepomp geeft warm water en verwarming: dat is een gasgestookte ketel die samenwerkt met een warmtepomp. De warmtepomp verzorgt de normale verwarming. De gasketel gaat aan bij piekgebruik (als er veel warm water nodig is en de buitentemperatuur te laag is voor efficiënte verwarming met de warmtepomp).

Lucht, bodem, water

De manier waarop warmtepompen warmte verzamelen uit de omgeving, hangt af van de bron. Mogelijke bronnen zijn de lucht, de bodem, het grondwater en oppervlaktewater.

BOMAR is gespecialiseerd in het aanleggen van open en gesloten bronsystemen op basis van grondwater of bodemwarmte
Bij een zogeheten gesloten systeem loopt een leidingsysteem door de bodem of het grondwater en pompt de warmtepomp er een vloeistof doorheen die warmte verzamelt.Als het grondwater zelf de bron is (open bronsysteem) dan pompt de warmtepomp water omhoog, wordt de warmte eruit gehaald en het afgekoelde grondwater in een andere put weer teruggepompt (doorgaans alleen grootschalig, bijvoorbeeld kantoorgebouwen).Warmtepompsystemen die warmte halen uit buitenlucht, doen dat met een speciale collector.

Naar boven