Voor de aanleg van de bodemsystemen geldt een meldingsplicht bij de gemeente. Deze meldingsplicht is vooral bedoeld om zicht te houden op het aantal en de locatie van bodemsystemen.

Voor de aanleg van bodemsystemen in waterwingebieden gelden aparte verordeningen. Als uit ons vooronderzoek blijkt dat de gewenste boorlocatie in een waterwingebied ligt, kan dit van invloed zijn op de realisatie van een bodemsysteem zoals wij dit aanleggen. Uiteraard informeren wij u hierover en zoeken we naar het beste bodemsysteem voor u als klant.

Voor de aanleg van een open bronsysteem met een verbruik van méér dan 10 kuub water per uur, moet een vergunning worden  aangevraagd. Voor een open bronsysteem met een lagere capaciteit volstaat een melding.

Naar boven