grondboringWij bieden twee verschillende soorten verticale bodemsystemen aan: Open- en gesloten bronsystemen. De keuze voor het ene of het andere systeem is afhankelijk van een aantal aspecten. Zo moet o.a. gekeken worden naar het aantal kW (=kiloWatt) aan vermogen dat nodig is, de grootte van het terrein waar het bodemsysteem moet worden geplaatst en welke warmtepomp wordt toegepast.

Al onze bodemsystemen worden standaard berekend conform de Nederlandse voorschriften op dit gebied. Deze zijn vastgelegd in de ISSO 73. Berekeningen volgens deze normering zorgen voor het hoogste rendement van uw aardwarmtesysteem.

Wat is een open bronsysteem?
Wat is een gesloten bronsysteem?

Naar boven