Bomar Aardwarmte bv geeft 10 jaar volledige garantie op haar systemen, met een aftrek van 10% per jaar.
De garantie vervalt wanneer:

  • Het maximaal te onttrekken vermogen wordt overstegen.
  • Er reparaties of werkzaamheden aan het geleverde worden uitgevoerd door derden.
  • Er niet of niet tijdig(1x per jaar) onderhoud wordt gepleegd aan het geleverde werk door deskundigen.
  • De opdrachtgever niet aan al zijn of haar verplichtingen jegens Bomar Aardwarmte bv heeft voldaan.

Bomar Aardwarmte bv geeft garantie op de geleverde of gebruikte materialen welke overeenkomstig is met de door de producent gegeven voorschriften en voorwaarden met dien verstande dat Bomar Aardwarmte bv niet voor een gebrek aansprakelijk kan worden gesteld indien en voor zover de producent van de betreffende goederen daarvoor niet aansprakelijk is.

Naar boven